Categories : library
คืบหน้า สกย ตะโหมด

วันนี้  ทีมงานของเราขอนำข่าวสารความคืบหน้าจากโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวงจรไฟฟ้าชีวภาพมาอัพเดทกันนะคะ โครงการนี้ได้รับทุนวิจัยจาก  สนพ   และได้ดำเนินการมาเป็นระยะกว่า  6 เดือน   ตั้งแต่การเริ่มทดสอบ  วิเคราะห์สภาพน้ำ  องค์ประกอบ  และกระบวนการที่จำเป็น Continue Reading...

Posted By admin - 0Comments
Chontisa Sukkas Nature Activist

In vitae arcu enim. Ut ac orci quis orci vestibulum adipiscingamet, consectetur adipiscing elit....In vitae arcu enim. Ut ac orci quis orci vestibulum adipiscingamet, consectetur adipiscing elit....In vitae arcu enim. Ut ac orci quis orci vestibulum