Blog

คืบหน้า สกย ตะโหมด

วันนี้  ทีมงานของเราขอนำข่าวสารความคืบหน้าจากโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวงจรไฟฟ้าชีวภาพมาอัพเดทกันนะคะ โครงการนี้ได้รับทุนวิจัยจาก  สนพ   และได้ดำเนินการมาเป็นระยะกว่า  6 เดือน   ตั้งแต่การเริ่มทดสอบ  วิเคราะห์สภาพน้ำ  องค์ประกอบ  และกระบวนการที่จำเป็น

Read More
กากขี้แป้ง

ที่มา : http://www.p2s.psu.ac.th/index.php/psu-research/2014-09-09-02-01-15/58-2015-07-22-02-54-30   กากขี้แป้งเป็นของเสียจากกระบวนการของโรงงานการทำน้ำยางข้นในอุตสาหกรรมน้ำยางพารา มีประมาณ 1-2% โดยน้ำหนักของน้ำยางสดที่นำมาผลิต มีล

Read More
Bio Circuit

. 15 เม.ย.61 เริ่มเดินระบบวงจรไฟฟ้าชีวภาพ บำบัดน้ำเสียที่มีสารพิษพวกซัลไฟด์สูงจากโรงงานแปรรูปยางแผ่น อัตราการบำบัดน้ำเสีย 7.2-10 ลบม.ต่อวัน ที่ภาระบรรทุก OLR = 4 kgCOD/m3-d


Chontisa Sukkas Nature Activist

In vitae arcu enim. Ut ac orci quis orci vestibulum adipiscingamet, consectetur adipiscing elit....In vitae arcu enim. Ut ac orci quis orci vestibulum adipiscingamet, consectetur adipiscing elit....In vitae arcu enim. Ut ac orci quis orci vestibulum